Ustav i prava gradjana knjiga online dating

16-Oct-2017 19:37 by 10 Comments

Ustav i prava gradjana knjiga online dating - Frau sucht mann erfurt

V sklepnem delu podaja avtor omejen, po njegovem prepričanju realističen program najbolj nujnih ustavnih sprememb, ki bi lahko prispeval k vzpostavitvi Bosne in Hercegovine kot normalne evropske demokratične države. The author gives a problem–oriented presentation and a critical evaluation of the valid (Dayton) constitutional arrangement. This constitution has otherwise greatly contributed to restoration and preservation of peace in Bosnia and Herzegovina, but may be in many ways outdated and unfit for a country striving to join European Union and NATO.

ustav i prava gradjana knjiga online dating-18ustav i prava gradjana knjiga online dating-71ustav i prava gradjana knjiga online dating-13

Okvirno postavljena tema ovog rada zahtijeva barem dvije prethodne napomene.

godine, kao ni u sastavu Turskog carstva, Austro-Ugarske monarhije, prve i druge Jugoslavije, Bosna i Hercegovina, praktično, nikad nije gubila svoju teritorijalnu i geopolitičku cjelovitost, pa i svoj poseban državnopravni status.

Cijeli taj razvoj obilježilo je nekoliko karakteristika: na njenom su se prostoru oduvijek ispovijedale različite religije, živjele različite etničke grupe i nacije2, njegovale različite tradicije i, u sklopu toga, razvijala kultura tolerancije.

U namjeri da se ukaže na osnovne karakteristike i tendencije u uspostavljanju i funkcionisanju aktuelnog ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, bilo je nužno izostaviti osvrte na brojne fenomene i aspekte ovog složenog procesa.

S druge strane, u središtu analize neće biti normativni, dogmatsko-pravni aspekti ustavnog sistema, nego širi socijalno-politički i međunarodni kontekst.

Ovi pogledi su kroz ustavna rješenja dobili institucionalni prostor za konfrontacije i perpetuiranje ratnih sukoba drugim sredstvima.

To bitno određuje poslijeratnu političku scenu smanjujući izglede za primjenu međunarodnih demokratskih standarda.2.

Imajući u vidu sve ove okolnosti i konkretan povijesni kontekst u kome je došlo do zaključivanja Mirovnog sporazuma, pa time i stipuliranja Ustava Bi H, nedostaci i vrijednosti ustavnih rješenja mogli bi se najsažetije rezimirati u sljedećim konstatacijama.

Između brojnih rješenja koja su u nesaglasnosti sa opšteprihvaćenim standardima demokratskih društava, sa principima međunarodnog prava i, naročito, sa tradicionalnim vrijednostima bosanskohercegovačkog društva, pažnju zaslužuju naročito sljedeća rješenja: 1.

I kad bi se, nakon mučnih pregovaranja i pritisaka, najavljivala određena rješenja, uvijek bi bila odbacivana i ignorisana od one strane koja je imala vojnu prednost.

To potvrđuje sudbina planova, od Kutiljerovog (1992.) do Vance-Owenovog i Owen-Stoltenbergovog plana (1993. Polazne pozicije svih ovih mirovnih planova za Bosnu i Hercegovinu zasnivale su se, gotovo isključivo, na uvažavanju pozicija konstitutivnih naroda.

Ipak, kreatori Mirovnog sporazuma su isticali da sporazum u osnovi mora odgovoriti na dva zahtjeva: 1. da se uspostave, koliko je to moguće, elementi dugoročnije stabilizacije prilika u Bi H, a time i u regionu.

  1. livelock online dating 12-Dec-2017 11:42

    One of the reasons that no one likes hanging out with you is because you sound like a fucking moron whenever you open your mouth. Upgrade your entertainment and spend some time watching cam models get naked and have orgasms.

  2. fdating erfahrungen Berlin 03-Jun-2017 13:32